skip to main content

St Tysul's Church

Newyddion

Cyfrifon eglwys St Tysul 2019

Dyma cyfrifon eglwys St Tysul ar gyfer y flwyddyn yn gorffen Rhagfyr 31ain 2019.  Os oes unrhyw cwestiynnau, plis cysylltwch a'r Parch Gareth Reid trwy y manylion cyswllt ar tudalen flaen y wefan yma.
 

mwy

Cymanfa'r Cynheaef - Cyngerdd Bois y Gilfach

Cymanfa'r Cynhaeaf gyda Bois y Gilfach

Mi fydd cor Bois y Gilfach yn dod i eglwys St Tysul ar gyfer noson o ganu - eitemau gan y Bois, ac emynnau cynulleidfaol hefyd.  Am eich tocyn - sydd ond yn £10 - mi gewch chi'r wledd o gerddoriaeth a canu ac hefyd lluniaeth yn yr egwyl hanner amser.  Mi fydd yr elw yn cael ei rannu rhwng elusen y Bois a gronfa'r organ St Tysul.
Mae tocynnau ar gael yn Siop Ffab, Llandysul neu ar 01559 363874

mwy

Cyngerdd Organ Ebrill 6ed 2019

I ddathlu terfyn y gwaith ar ein organ bîb, a'r 120ed mlwyddaint o'r organ yn cael ei adeiladu, rydym yn falch iawn i gyhoeddi Cyngerdd Organ gyda Huw Tregelles Williams OBE.
O 7:30yh ar nos Sadwrn Ebrill 6ed mi fydd siawns gennych i glywed yr offeryn anhygoel yma yn cael ei chwarae.
Mae tocynnau yn £15 (seddau y cor yn y gangell - tu ol ac yn wynebu'r organydd), £10 (canol corff yr eglwys) a £7 (eiliau ochr a golygfa cyfyngedig) a mi allwch prynu rhain trwy

mwy

Canu gyda Sandie

Ers Mis medi diwethaf mae'r siawns i ddod a chanu yn neuadd yr eglwys (yn yr un adeilad a'r Llyfrgell, yn agos i'r parc ceir cyngor) pob nos Lun o 7yh.  Mae yn noson llawn hwyl, a does dim angen unrhyw profiad neu hyder hyd yn oed!
 

mwy

Gwasanaethau Nadolig yn Eglwys St Tysul 2018

Fyddwn yn hoff iawn o'ch weld dros tymor y Nadolig yn St Tysul.  I wneud hwn yn hawdd maw gennym nifer o wasanaethau yn digwydd i ddathlu'r amser hyfryd yma - 

Dydd Sul Rahgfyr 23ain - Gwasanaeth Coffa Carolau 3yh - 
Mae'r gwasanaeth newydd yma er mwyn cofio ein annwylyd colledig.  Mae'r Nadolig yn amser anodd pan rydym wedi colli teulu neu ffrindiau, ond mae hefyd yn amser i gofio yr obaith wnaeth Duw rhoi i'r byd.  Yn y gwasanaeth yma rydym yn c

mwy

Groto Sion Corn yn Neuadd yr Eglwys

Mae'r Nadolig yn dod yn gynnar i Llandysul.  Mi allwn cadarnhau bod Sion Corn yn dod i Landysul i cwrdd a teuluoedd ar dydd Gwener 1af Rhagfyr ar gyfer Ffair Nadolig Llandysul.  Dewch i cwrdd ag e yn Neuadd yr Eglwys (yn adeilad y Llyfrgell) rhwng 4:30yh-6:30yh.
 

mwy

Codi arian i Twr St Tysul try 'Crowdfunding

Yn St Tysul, rydym angen help gyda twr ein eglwys.  Mae ein twr hanesyddol angen ei atgyweirio, a mi fydd pob help yn cael eu dderbyn llawn diolch.  I'n help ni codi arian, wrth ochr cais grant i'r 'Heritage Lottery Fund', rydym wedi lawnsio tudalen 'crowdfunding' - cliciwch yma.

Gofynnwn i chi ystyried os medrwch chi ein helpu i cadw ac amddiffyn yr engrhaifft anhygoel yma o crefftwaith Gymraeg, mewn lle llawn hanes - mi oedd Owain Glyndwr ei hyn yn 'Arg

mwy

Tŵr hanesyddol eglwys St Tysul

Rydym ni yn eglwys St Tysul yn edrych at sicrhau dyfodol ein adeilad hanesyddol trwy ceisio am grant o'r 'Heritage Lottery Fund' (HLF).  Mi fydd y grant yma yn ein helpu ni i wneud gwaith bwysig, ac ymchwil, ar y tŵr, a helpu ni i cario edrych ymlaen fel eglwys, tra yn dal at ein hunaniaeth, ac ein lle yn y gymuned o'n gwmpas.
I helpu ni, a'r rhai gyda cyswllt â St Tysul, rydym wedi creu tudalen newydd ar Facebook ar gyfer y tŵr.  Allwch darganfod f

mwy

Taflen Hysbysiadau St Tysul Dydd Sul Ionawr 8ed

Taflen Hysbysiadau St Tysul Dydd Sul Ionawr 8ed

mwy

Gwyl Calan Hen 2016

Calan Hen yw'r gwyl flynyddol ar dechrau'r flwyddyn newydd pan mae eglwysi yn ardal Llandysul yn dod i eglwys St Tysul.  Dechreuodd y traddodiad yn 1833 ac mae wedi cael ei gynnal pob blwyddyn ers hynny.  Mae'r eglwysi, o fewn hanner awr, yn cyd adrodd darn o'r Ysgrythur, yn ateb cwestiynnau gan clerig sy'n ymweld am y wyl, ac yna canu emyn neu anthem.  Mae Ysgol Sul yn nifer o'r eglwysi, ac mae'r plant hefyd yn cyd adrodd ac yn ateb cwestiynnau.

Mae

mwy

Arddangosfa Ysgol Sul yn St Tysul

Sialens
 

Dros y gwanwyn hwyr 2016, derbyniwyd sialens gan Ysgol Sul St Tysul.  Ar ôl rhodd o hen gamerau digidol, a gyda’r themau ‘Gogoniant’ , wnaeth y pobl ifanc o gwmpas yr eglwys, tu fewn a tu allan, a tynnu lluniau o pethau wnaeth son am y thema.

 

Ar ol dewis lluniau y welwch fan hyn, allan o ganoedd i gyd, dewisodd y blant adnodau o’r Beibl i fynd gyda pob llun.  Dros lawer o drafod/dadlu/bwyta bisgedi siocled i helpu’r meddwl,

mwy

Llan Llanast

Llan Llanast!

Neuadd Eglwys Llandysul
Dydd Sul 11 Medi, 4yp
Yn cynnwys swper o basta i bawb!
Yn galw teuluodd!
Peidiwch a ddiflasu ar pynhawn Dydd Sul.

mwy

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...