skip to main content

St Tysul's Church

Amseroedd Gwasanaethau

Dydd Sul Mai 26ain
Chweched Sul y Pasg
8:00 Cymun Bendigaid
11:00 Cymun Bendigaid ac Ysgol Sul 

Pob Dydd Mercher:
10:30 Cymun Bendigaid

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...