skip to main content

St Tysul's Church

Croeso!

Croeso i wêfan teulu o eglwysi yn Llandysul a'r cylch. 

Eglwys St Tysul yw'r eglwys Anglicanaidd yn y pentre a fe croesawn chi i ymuno â ni ar gyfer ein gwasanaethau ar fore dydd Sul. 

Ar y wêfan fyddwch yn medru cael wybodaeth am amseroedd gwasanaethau eglwysi'r grŵp, ein Ysgol Sul yn Llandysul, proseictau sydd yn digwydd ar y foment a wybodaeth amdanom ni, a'r ardal. 

Os hoffech, defnyddiwch y wybodaeth cysylltu, neu ymuno â ni ar fore Sul.
Text which reads Gareth

Amseroedd Gwasanaethau

Dydd Sul Ebrill 14eg
Sul y Blodau
8:00 Cymun Bendigaid
10:00 Gorymdaith Cytun - Capel y Graig (ac yna yn syth ymlaen i Gapel Penybont)

Dydd Iau Cablyd - Ebrill 18ed
19:00 Cymun Bendigaid

Dydd Gwener y Groglith - Ebrill 19eg
10:00 Gwasanaeth 'Ante-Communion'

Dydd Sadwrn y Pasg - Ebrill 20fed
10:30 Helfa Wyau Pasg a chrefftiau

Dydd Sul y Pasg - Ebrill 21ain
8:00 Cymun Bendigaid
11:00 Cymun Teuluol

Pob Dydd Mercher:
9:00-10:00 Amser gweddi (yn ystod tymor y Garawys)
10:30 Cymun Bendigaid

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...