skip to main content

St Tysul's Church

Gwasanaethau Nadolig yn Eglwys St Tysul 2018Fyddwn yn hoff iawn o'ch weld dros tymor y Nadolig yn St Tysul.  I wneud hwn yn hawdd maw gennym nifer o wasanaethau yn digwydd i ddathlu'r amser hyfryd yma - 

Dydd Sul Rahgfyr 23ain - Gwasanaeth Coffa Carolau 3yh - 
Mae'r gwasanaeth newydd yma er mwyn cofio ein annwylyd colledig.  Mae'r Nadolig yn amser anodd pan rydym wedi colli teulu neu ffrindiau, ond mae hefyd yn amser i gofio yr obaith wnaeth Duw rhoi i'r byd.  Yn y gwasanaeth yma rydym yn cydnabod ein colled, ac yn cofio gobaith y Nadolig gyda carolau.

Dydd Llun Rhagfyr 24ain - Gwasanaeth y Preseb 4yh -
Mae'r gwasanaeth hyn wedi cael ei gynnal am rhai flynyddoedd nawr, ac yn amser anffurfiol i blant ac oedolion.  Yn ystod ein amser gyda'n gilydd rydym yn canu carolau ac yn clywed am sori'r Nadolig mewn ffordd wahanol gyda digon o pethau actif.

Cymun Gyntaf y Nadolig 11yh - 
Dyma'r Cymun traddodiadol gyda carolau.  Mae'r gwasanaeth yn ein paratoi am Dydd Nadolig, yn cofio bod enedigaeth Iesu yng nghanol ein addoliad ac yn helpu ni i croesawi y dathliad mawr.

Dydd Mawrth Rhagfyr 25ain - Cymun Bendigaid 9yb - 
Gwasnaeth Cymun syml yng Nghapel Mair ar Dydd Nadolig
 

Lent 2021

Notices and News

Read our Notices and News here.
 

Sunday School News

Information about Sunday School.
Read more...

Picture of a shield with writing - entitled

The Tower Appeal

Project to transform the back of the church building to improve our use of the space - for worship and for the surrounding community. Read more...

{