skip to main content

St Tysul's Church

Ffurflen Cysylltu

Vicar Rev Gareth Reid

Y Ficerdy/The Vicarage
Well Street
Llandysul, SA44 4DR
Ebost: garethmreid@googlemail.com 
neu Ffôn: 01559 363874 
neu llenwi'r ffurflen:
Gareth a'r  teulu um mharc Goffa Llandysul
Llun gan Llinos Dafydd, Atgofion
 
 
Enw

Ebost

Rhif Ffôn

Ymholiad 
 
 
 

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{