skip to main content

St Tysul's Church

Amseroedd Gwasanaethau


Dydd Sul Medi 26ain

11yb Cymun Bendigaid - Diolchgarwch am y cynhaeaf (dywieithog)

4yh Gwasanaeth AWL Dyffryn Teifi ar Zoom - cysylltwch am linc

Pob Dydd Mercher

10:30yb Cymun Bendigaid dywieithog

Dydd Llun a Dydd Sadwrn

10-11yb Gweddi Preifat

Garawys 2021

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{