skip to main content

St Tysul's Church

Amseroedd Gwasanaethau


Dydd Sul Rhagfyr 3ydd
11:00 Cymun Teuluol (Saesneg) - St Tysul

Pob Dydd Mercher
10:30yb Cymun Bendigaid (dwyieithog) - St Tysul

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{