skip to main content

St Tysul's Church

Croeso!

Croeso i wêfan teulu o eglwysi yn Llandysul a'r cylch. 

Eglwys St Tysul yw'r eglwys Anglicanaidd yn y pentre a fe croesawn chi i ymuno â ni ar gyfer ein gwasanaethau ar fore dydd Sul. 

Ar y wêfan fyddwch yn medru cael wybodaeth am amseroedd gwasanaethau eglwysi'r grŵp, ein Ysgol Sul yn Llandysul, proseictau sydd yn digwydd ar y foment a wybodaeth amdanom ni, a'r ardal. 

Os hoffech, defnyddiwch y wybodaeth cysylltu, neu ymuno â ni ar fore Sul.
Text which reads Gareth

Amseroedd Gwasanaethau


Dydd Sul Gorffennaf 21ain
Wythfed Sul wedi'r Drindod
11:00 Cymun Bendigaid (Saesneg) - St Tysul

Pob Dydd Mercher
10:30yb Cymun Bendigaid (dwyieithog) - St Tysul

Hysbysiadau a Newyddion

Darllenwch ein hysbysiadau yma.

Newyddion Ysgol Sul

Gwybodaeth am yr Ysgol Sul.
Darllenwch mwy...

Picture of a shield with writing - entitled

Apêl y Tŵr

Prosiect i drawsffurfio cefn adeilad yr eglwys i wella ein defnydd o’r lle - ar gyfer addoliad ac i’r gymuned o’n hamgylch. Darllen mwy...

{